Sverige och Ukraina - där vägar korsats

Sedan den 24 februari 2022 pågår Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Nyheter om striderna dominerar svensk media. Som en konsekvens har Sverige ansökt om medlemskap i Nato och nya satsningar på landets försvar har initierats. De svenska museerna arbetar nyvaket fram utförselplaner och frågor kring historia och kulturarv står högre på agendan än på flera år. Det många inte vet är att det på flera museer och arkiv i Sverige finns exceptionella föremål från Ukraina. Konstigt nog har dessa objekt aldrig tidigare exponerats tillsammans i Sverige. Här finns ett enastående tillfälle att visa sammanföra och visa upp historiska artefakter med hög relevans för forskningsfält med beröringspunkter i både vår historia och samtid. Armémuseum och Riksarkivet arbetar med att i samarbete med Statens historiska museer, Ukrainska Ambassaden och Nationalmuseet för Ukrainas historia under andra världskriget ta fram en gemensam utställning med syftet att sprida kunskap om de historiska kopplingar som finns mellan Sverige och Ukraina och därmed problematisera historieberättande under krig och konflikt. Forskningssamarbetet är även ett viktigt stöd till Ukraina för att stärka kulturarvsinstitutionerna och bistå till deras resiliens under pågående krig. Det utvecklar även vår nationella kunskap om skydd av kulturarv i krig och stärker förmågan till samverkan med kulturarvsinstitutioner i andra länder. Samhällsrelevansen för utställningen är mycket hög och det brådskar att genomföra den.