Tidskriften Respons – Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

Respons är en politiskt oberoende och tvärvetenskaplig tidskrift som inriktar sig på att recensera facklitteratur på svenska, inklusive översättningar, inom humaniora och samhällsvetenskap. Vår ambition är att upprätthålla en viktig del av den svenska offentlighetens infrastruktur och ge den intresserade allmänheten möjlighet att överblicka och värdera utgivningen av sakprosa. Våra sakkunniga skribenter, framför allt akademiska experter, recenserar årligen cirka 150 böcker. Respons har etablerat sig som en ledande tidskrift för att diskutera och sprida humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och är därmed en viktig plattform för universitetens samverkan med det omgivande samhället. Respons fungerar dessutom som plantskola genom att den erbjuder forskare på svenska universitet och högskolor möjligheter att utveckla förmågan att förmedla sina kunskaper på svenska inför en bredare läsekrets, detta i en tid när det som premieras inom akademin är att publicera sina resultat på engelska i specialtidskrifter som ofta bara når de redan insatta. Tidskriften erbjuder på så sätt ett svenskt forum där akademiker får sin forskning uppmärksammad och kritiskt diskuterad, och där de kan följa utgivningen både inom sitt eget område och andra forskningsdiscipliner. Respons ger även kontinuerlig fortbildning och överblick över det senaste inom forskning och utgivning av sakprosa till grupper utanför våra universitet, såsom lärare, bibliotekarier och beslutsfattare på olika nivåer.