Universitetshuset i Uppsala. Uppförande, gestaltning och bruk

Nu var det äntligen dags, med bara två månader kvar till invigningen av Universitetshuset i Uppsala. In i det sista hade man väntat med att knacka in det slutgiltiga årtalet på inskriptionstavlan på byggnadens sydvästra fasad: Uppförd under Oscar II:s regering enligt konungs och riksdags beslut invigdes denna byggnad åt Upsala universitet år 1887. Det nya Universitetshuset skulle framstå som ett bildningens- eller visdomens palats, lika representativt som andra europeiska lärosätens och till stor del är det samma byggnadsmiljö vi möter än idag. Byggnaden har en särställning som en av få välbevarade och sammanhållna miljöer i Sverige från 1880-talet vad gäller arkitektur, dekorationsmåleri, konst och möblemang och som dessutom används till det ursprungliga ändamålet nämligen akademisk högtid och vardag. Universitetshuset uppfördes under en tid vars formförråd och estetik historiskt sett har utsatts för kritik redan i samtiden men framförallt i och med modernismens intåg. Det innebär att den inte heller har beforskats i samma utsträckning som andra epoker. Avhandlingen är därmed ett bidrag till institutionsbyggandets expansiva historia under 1800-talets andra hälft genom en djupgående studie av ett specifikt byggnadsprojekt. Därtill har avhandlingsarbetet möjliggjort nödvändiga konserveringsåtgärder av ett ovanligt ritningsmaterial som för första gången kommer att publiceras.