Utgivning av tidskriften Forskning & Framsteg under år 2024

Forskning & Framsteg rapporterar om forskning och forskningsresultat samt om forskningens roll i samhället. De ämnen och forskningsresultat som uppmärksammas ska vara intressanta för samhället och individen i samhället. Forskning & Framstegs vetenskapsjournalistik och populärvetenskap verkar på kunskapsfronten, är allmänbildande, ska alltid förtjäna hög trovärdighet och göras med läsaren i fokus. Genom att berätta om forskning och forskningens landvinningar ska tidningen bidra till att stärka demokratin och öka människors kunskap i samhället i stort.