Utveckling av pedogogisk och upplevelsebaserad skol- och museiverksamhet.

Flygupplevelsecentret Aeroseum i Göteborg, beläget i en berghangar 30 m under jord bedriver sedan många år en läroplansbaserad skolverksamhet under ledning av anställda pedagoger. Denna syftar till att med hjälp av de utställda föremålen, flygplan, helikoptrar och andra luftfarkoster skapa en ökad förståelse och dito intresse för naturvetenskap och teknik hos de besökande eleverna. År 2022 togs beslutet att exploatera del av ytan ovanpå Aeroseum-berget genom uppbyggnad av en äventyrspark där besökarna tränas i problemlösning, samarbetsövningar och motorik, där olika arbetsstationer utnyttjas. Hittills har två arbetsstationer anskaffats – en linbana och en hinderbana. Aeroseum ämnar nu anskaffa ytterligare föremål i form av en fallskyddsmatta täckt av konstgräs att appliceras under arbetsstationerna för att möjliggöra upp till 85 cm fall utan att man skadas.