Varför ansvarstagande samarbeten mellan konkurrenter ökar försäljning

Projektet kommer att utforska hur ansvarstagande samarbeten mellan konkurrenter kan kommuniceras på bästa sätt. Detta är en viktig fråga då mycket lite forskning finns kring hur kunder upplever konkurrenters samarbeten, samtidigt som kommunikation kring ansvarstagande kan både leda till såväl negativare som positivare attityd gentemot butikskedjor, beroende på hur den kommuniceras. Ett viktigt steg mot ett mer hållbart samhälle är samarbeten mellan konkurrenter. Ett exempel är när Coca-Cola och Pepsi beslutade att samarbeta kring utbytet av kylsystem i butik för att göra dem mer miljövänliga. Ett annat exempel är hur svenska dagligvarubutiker tillsammans andra branschaktörer etablerade pantsystemet. Hur konsumenter upplever dessa initiativ kan ge vägledning om hur de bör kommuniceras. Genom att visa på lönsamheten i att kommunicera kring denna typ av initiativ kan de bli mer lockande för butiker att samarbeta. Utifrån resultaten från en redan genomförd pilotstudie verkar det som att projekt som genomförs i samarbete med konkurrenter uppfattas som mer ansvarsfulla. Forksningen kan ge insikter inte bara om kommunikationen i detta sammanhang, men också generellt om marknadsföring då den genererar insikter kring konsumenters underliggande psykologi.