Forskningsmiljön "Centre of International Business Studies", Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet