Handelsgillen och kollektivt handlande: grosshandelssocieteten i Stockholm, 1720-2008