School of Accounting vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet