Donationsprofessur i Business History 2011

Driftsanslag för 2011 års finansiering av donationsprofessuren i Business History som innehas av professor Susanna Fellman.