Konferens om "Real Estate Finance"

Institutet för Finansforskning bedriver högkvalitativ forskning inom tillämpad finansiell ekonomi. Via öppna seminarier och konferenser förmedlar institutet forskningsresultat och utgör därmed en naturlig mötesplats för forskare och företrädare för den finansiella sektorn. Den senaste hade ämnet ”Household finance” och ägde rum i samband med EFA-konferensen den 17-20 augusti 2011. SIFR kommer nu att organisera ytterligare en tvådagarskonferens som ska gå av stapeln den 20-21 augusti 2012.