Lean Practices and Information Technology: Exploring the Contradiction

Två av de vanligaste sätten att effektivisera verksamheter idag är införandet av Lean och att göra investeringar i informationsteknik (IT). Medan företag sedan länge satsat på IT-investeringar har Lean nu blivit ett etablerat alternativ. Lean och IT står dock i ett motsatsförhållande till varandra. Lean bygger på kontinuerlig, lokal och ofta småskalig förändring, medan IT-implementering ofta bygger på enskilda, centrala och storskaliga investeringar. När de nya informationssystemen är implementerade tenderar IT att göra processerna rigida och svåra att förändra. Därför använder ofta företag som är bra på Lean mindre IT-stöd för de centrala operativa processerna, eller så använder de IT annorlunda än de flesta andra företag. Vår studie utforskar denna motsägelse och hur den kan övervinnas. Projektet är explorativt och ledsagas av följande fyra frågor: (1) Hur kommer spänningsförhållandet mellan Lean och användning av IT till uttryck i praktiken? (2) På vilka sätt hanterar organisationer som använder Lean dessa utmaningar och hur gör de för att övervinna dem? (3) Hur kan relationen mellan Lean och IT karakteriseras och förstås teoretiskt? (4) Hur kan organisationer använda IT-resurser för att stödja Lean praktiskt? Forskningsteamet har omfattande erfarenhet av både Lean och IT-implementering. Målet är att fylla kunskapsluckan mellan dessa två områden och ta fram akademisk forskning på internationell nivå inom detta viktiga och hittills endast marginellt beforskade område.