Private sponsorship of culture and sports

Privata företag bidrar i allt högre grad till samhällsstärkande aktiviteter genom att sponsra kultur och idrott. Sponsorsamarbeten har blivit viktiga både som marknadsföringsaktivitet och som finansieringsmodell för kulturen och idrotten. Trots detta finns relativt lite forskning om samverkan mellan sponsorpartners. Detta projekt syftar till belysa centrala frågor kring sponsring som finansierings och marknadsföringsmodell.