Donationsprofessur i Business History - driftsanslag 2012 och 2013

Driftsanslag för 2012 års finansiering av donationsprofessuren i Business History som innehas av professor Susanna Fellman.