Företagets internationella länkar, dess organisering samt entreprenörens och innovationens roll

Projektet utgår från forskningsfronten inom internationell handel som studerar företags olika beslut när det gäller export och import. I korthet visar denna litteratur att det är relativt få företag som exporterar och att de företag som tar steget ut på den internationella marknaden är de mest produktiva. Litteraturen förklarar detta mönster med att endast produktiva företag kan betala kostnader för att etablera sig på den internationella marknaden. Man kan med andra ord säga att det komplexa mönstret av företagens internationella länkar har förklarats med hjälp av en svart låda eftersom produktivitetsmått påverkas av allt från skillnader i produktkvalitet, produktmix, ledningsförmåga, organisationsform, till kapitalintensitet och skalfördelar. Den största utmaningen för den framtida forskningen inom internationell handel är att öppna upp denna låda för att i detalj förklara vad som är viktigt när företag fattar sina handelsbeslut. Framför allt är detta av betydelse för utformningen av olika politiska åtgärder som implementeras för att stärka företagens möjligheter på den globala marknaden. Det blir annars svårt att utforma politik och förutse åtgärdernas effekter om denna svarta låda inte öppnas. Syftet med detta projekt är således att identifiera bakomliggande faktorer till företagens handelsbeslut och det är framför allt tre frågor som kommer att belysas: hur företagen organiserar länkarna samt entreprenörens och innovationens roll för dessa länkar.