Handelshusens roll på kreditmarkanden i Göteborg under 1800-talet

I takt med att den svenskAnslag Ekonomin förändrades under 1800-talet omvandlades även kreditmarknaden. I Sverige fanns inte någon enhetlig kreditmarknad då, utan den var uppdelad på flera orter där Stockholm och Göteborg var mest betydande. En aktör på kreditmarknaden var handelshusen. Deras roll på kreditmarknaden i Göteborg på 1800-talet är föremålet för denna undersökning. Handelshusens kreditgivning var stor och genererade t.o.m. större vinster än handelsverksamheten. De göteborgska handelshusens roll på kreditmarknaden försvann inte heller i takt med att det moderna banksystemet etablerades. I andra städer övertog bankerna handelshusens roll. Göteborgs handelshus avviker därmed från det nationella mönstret. Berodde det på en starkare koppling till internationella kapitalmarknader hos handelshusen? En annan viktig aspekt är förhållandet mellan handelshusens utlåning till småföretagare. I annat källmaterial framstår handelshusen som viktiga långivare till hantverkare. Undersökningen kommer att öka förståelsen för hur småföretagare finansierade sin verksamhet. Eftersom handelshusens långivning hade ett tydligt samband med handeln in och ut från Göteborg kommer frågeställningarna att läggas in i ett större internationellt sammanhang. Projektet som anknyter till ett projekt om informella och formella kreditmarknader i Göteborg och är viktigt för att skaffa en helhetsbild av kreditmarknaderna under denna tid.