Miljöstöd Centre for International Business Studies

Centre for International Business Studies på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (CIBS) forskar om olika aspekter på företagandets internationaliseringsprocess. Gruppen består av fyra professorer, två gästprofessorer, två docenter, åtta post doc-forskare och fyra doktorander. Huvuddelen av aktiviteten sker i dag inom det gemensamma programmet ”International Business Research in an Era of Global Spatial Reconfiguration – Corporate Restructuring in the Global Automotive Industry – The Disinvestments of GM and Ford and the Entry of China” som ursprungligen beviljades medel 2010.

Syftet är att undersöka det kinesiska företaget Geelys övertagande av Volvo Car Corp., och vilka effekter detta får vad gäller underleverantörs- och distributionssystem, marknader, globala produktionsnätverk, FoU, och kollisioner mellan olika ledningskulturer. Vidare studeras disintegrationsprocessen från Ford, dvs. hur produktionssystem och ledningsstrukturer förändras då ett företag byter huvudägare, samt den yttre ramen för företagsverksamhet i Kina, i form av direktinvesteringspolitik, och övriga institutionella förutsättningar på nationell, regional och lokal nivå. I programmet deltar även som referensgrupp forskare från Tyskland och Finland. Sammanlagt är nu 23 forskare aktiva i olika delar av programmet. CIBS utgör en viktig strategisk del i Handelshögskolans fortsatta utveckling.