Rethinking Beta in Asset Management

Institutet för Finansforskning (SIFR) har under nio år framgångsrikt arrangerat en årlig konferens på olika teman inom finansiell ekonomi i Stockholm. Ledande internationella forskare inom varje område bjuds in och ger sin bild av de allra senaste rönen inom respektive forskningsområde. Konferensen pågår i två dagar, där den första dagen riktas till praktiker inom den finansiella sektorn. Den andra dagen riktar sig främst mot akademiker, och ger en möjlighet för svenska forskare att ta del av spjutspetsforskning inom finansiell ekonomi. Formatet har visat sig mycket uppskattat av båda målgrupperna, och blivit en naturlig plattform att knyta samman akademiker och praktiker inom finansmarknaden. Årets konferens är tänkt att avhandla de senaste rönen inom teoretisk såväl som praktisk kapitalförvaltning.