Sjukvårds- och näringslivsmanagement för blivande läkare (masterutbildning)

Den föreslagna masterutbildningen i Sjukvårds- och näringslivsmanagement syftar till att förbereda blivande läkare att kunna leda, förbättra och påverka patienters hälsa och samhällets välstånd utöver direkt patientverksamhet. För att kunna vara effektiv och göra nytta i denna framtida roll måste studenten utveckla sina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom ett antal kunskapsområden parallellt med kliniska studier. Specifikt innebär detta att medicinsk kunskap kombineras med kompetens inom organisationslära, finansiell styrning och management/ledarskap i syfte att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Utbildningen vänder sig enbart till studerande på nationella läkarprogram med ett genuint intresse för att bidra till utveckling och ledande av offentlig och privat sjukvård samt biomedicinsk industri. Utbildningen uppmärksammar det tvärprofessionella samarbetet som en hörnsten för förbättrad och patientcentrerad vård och utvecklar studenternas förmåga till ledarskap och transprofessionell samverkan. Läkare med en gedigen kunskapsbas inom ekonomi och management/ledarskap är en bristvara i Sverige. Studerande som genomgår den nya tvååriga masterutbildningen och som stegvis bygger ny kunskap och kompetens, kommer att kunna förbättra sjukvårdens, samhällets och företagens konkurrensförmåga.