Stöd för vidmakthållande och utveckling av en miljö för handelsrelevant forskning

Fortsatt stöd till en forskningsmiljö med handelsrelevant forskning vid Handelshögskolan i Stockholm. Detta stöd har varierat över tid men under ett antal år utgått med en volym motsvarande täckande av 75 procent av levnadskostnader för tre doktorander och två post doc, inklusive omkostnader. Först redovisas hur föregående års anslag använts och några viktiga tankar bakom det mönster som uppvisas. Därpå belyses några utvecklingslinjer inom fyra program och tre separata projekt. De program som behandlas är: a) Solution Business, b) Sustainable Business, c) Tjänsteinnovation, d) International retailing. De projekt som behandlas är a) Open Books, b) Pricing as an organizational issue. Belysningen anger de projekt och forskare som mottagit stöd och vad som uppnåtts. Men den indikerar också ett antal intressanta övriga och tillkommande projekt som planeras. I de fall specifika forskare redan är involverade anges deras namn och sökta medel. I övriga fall anges viken typ av personer (doktorander, PhD) som avses att knytas till forskningen i fråga.