Det svenska företagandets historia - 150 år av tillväxt 1864-2014

Centrum för Näringslivshistoria producerar en bok som med utgångspunkt i 1864 års näringsfrihetsreformer lyfter fram förutsättningarna för företagande och utvecklingen av det svenska näringslivet. Med hjälp av ett långsiktigt perspektiv analyseras hur det svenska näringslivets utveckling skapat förutsättningar för ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. Analysen fokuserar på relationen mellan stat, marknad och företag och diskuterar de långsiktiga processer som resulterat i omvandling och utveckling. Projektet kommer att lyfta fram brytpunkter och omvandlingsprocesser med anknytning till: