Effekter av förmögenhetschocker

Hur påverkas individer av finansiella chocker? Vilka konsekvenser får oförutsägbara förändringar i individers aktieportföljer? Hur påverkar nedgångar i portföljvärde arbetsutbud, konsumtion och sparande? Väljer individer att arbeta mer och gå i pension senare? Försämras hälsan, påverkas dödligheten? Sker det motsatta för ökningar av tillgångarnas värde? Hur starka är informella försäkringskanaler inom familjen? Påverkas släkt och familj av förmögenhetsförändringar? Hjälper dessa kanaler individer som förlorat mycket pengar till följd av en finansiell chock? Vid finansiella uppgångar, å andra sidan, delar man med sig av förmögenheten inom familjen? Det här forskningsprojektet syftar till att besvara dessa frågor empiriskt med en ny forskningsmetod. Jag studerar dessa frågor med detaljerade svenska data som omfattar portföljinnehavet för alla svenskar. Projektet är det första i sitt slag som använder dessa data för att analysera dessa frågor. Vår analys bidrar inte bara till att besvara akademiskt viktiga frågor som hur individer väljer att arbeta och hur sparande bestäms, utan jag kommer även kunna ge rekommendationer i utformningen av ekonomisk politik. Till exempel, om individer med olika förmögenhet väljer att gå i pension vid olika tillfällen, kan ett pensionssystem där pensionen beror på förmögenhet vara motiverat.