Familjemedlemmarnas betydelse för familjeföretag: En longitudinell populationsstudie av ägar- och generationsskiften

Sverige har Europas äldsta företagare. 75% av ledarna i privatägda företag är över 40 år och hela 38,4% är i pensionsåldern. Om inte någon i familjen eller externa ägare tar över verksamheten kommer tiotusentals företag att läggas ned kommande decennium (Företagarna 2009, Nutek 2008). Detta är ett stort problem som många varnat för men som fortfarande växer. De flesta företagare har familjer med barn som är väl förtrogna med verksamheten. Potentialen för familjeföretagande borde alltså vara god. Men andelen företag som tas över av nästa generation är låg. Endast 4,6 % av dagens företagare har tagit över företag via arv (Nutek 2008). Ett fundamentalt problem är att det saknas systematisk forskning kring hur och under vilka förutsättningar företagare väljer att låta sin familj ta över, sälja till utomstående, eller lägga ner företaget. Hur kommer det sig att så få tar över företag från tidigare generationer? Vad gör de potentiella efterträdarna istället? Vad händer med individerna och med företagen och finns det skillnader mellan de företag som behålls inom familjen och de som avyttras eller läggs ned? Miriam Birdss avhandling analyserar faktorer av betydelse för familjeföretags överlevnad och framgång vid generationsskiften. Ett specifikt fokus för Miriam är hur familjeföretag är socialt och regionalt ”embedded”. Projektet bygger på ett unikt och omfattande datamaterial där SCB hjälpt oss sammanställa data för alla bolag, ägare och deras barn över en 20-års period.