SIFR konferens om Innovation och Entreprenörskap

SIFR anordnar varje år en konferens på ett tema inom finansiell ekonomi. I år är temat entreprenörskap, vilket är en av de viktigaste drivkrafterna för ekonomisk tillväxt och dynamik i den globala ekonomin. Denna konferens ger en unik möjlighet att samla ledande akademiker, beslutsfattare och entreprenörer för att diskutera vilka krafter som skapar entreprenörskap, och samtidigt belysa Sveriges och Nordens roll som ledande regioner för innovation. Vid konferensen kommer därför såväl akademiker som praktiskt verksamma entreprenörer att delta för att tillsammans diskutera den senaste forskningen inom entreprenörskap och inte minst rollen för riskkapital, reglering och politik.