Social media som verktyg för konstruktionen av politiskt ledarskap

Göran Hägglund har ett, Annie Lööf likaså, och Carl Bildt. Ett Twitterkonto. En Facebook-sida har var och varannan toppolitiker i dag, liksom kanske en egen blogg. Ledare i Sverige använder sig sedan en tid av sociala medier. De nya medierna skapar ett enkelt och snabbt sätt att nå både medarbetare och konkurrenter, både partimedlemmar, väljare och andra partier. Utöver att social media kan fungera som en ny mötesplats, kan de också vara ett verktyg för att presentera den bild av sig själv som politikern själv önskar. Sociala medier ger makt att konstruera sig själv som person, och som ledare. Syftet med det tvärvetenskapliga forskningsprojektet är alltså att utveckla teorier kring autentiskt ledarskap, ett viktigt spår idag inom företagsekonomins ledarskapsområde. Vi kommer att göra det genom att föra in statsvetenskap och retorik, samt att göra empiriska studier, något som är ovanligt inom autentist ledarskap. Vi ska undersöka och förklara vilka, hur och varför svenska ledare använder social media, och vilka konsekvenser detta kan ha. Vi är också intresserade av om och hur ledare framstår som autentiska och genuina i sin retorik genom social media. I projektet vill vi bidra med både teoretisk och praktisk kunskap kring fenomenet, att ledare är aktiva på social media och vad det kan betyda i och för Sverige.