Torsten och Ragnar Söderbergs professur vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, kapitalförstärkning