Varför är lönerna i finansbranschen så höga? Orsaker och implikationer

Lönerna till anställda inom finansbranschen har ökat dramatiskt sedan 1980-talet relativt andra branscher i ett stort antal länder. I en tidigare studie (Boehm, Metger & Strömberg, 2015) visar vi att detta även gäller för den svenska finanssektorn, där relativlönen för en anställd i finanssektorn gick från att vara 30% högre år 1991 till att vara 70% högre år 2010, jämfört med andra branscher. Finanssektorn har därigenom varit en av de branscher som bidragit mest till den ökande ojämlikheten i inkomst och förmögenhet som har dokumenterats i ett stort antal länder under de senaste 40 åren. I en tidigare studievisade vi att, (1) den genomsnittliga talangen har inte ökat i finansbranschen sedan 1990; (2) andelen av de mest talangfulla individerna som går till finansbranschen är i princip konstant; och (3) finanslönerna har ökat över hela talangfördelningen, inte bara för de mest talangfulla individerna.  Dessa resultat ger upphov till nya viktiga frågor, som vi vill ta oss an i detta projekt: – Om det inte är ökad konkurrens om talang som driver lönerna, vad är det i så fall? – Vilka delsektorer i finansbranschen, och vilka företag, har sett de största löneökningarna, och i så fall varför? – Varför dras inte fler talangfulla individer till finansbranschen, trots att relativlönerna har ökat? – Till vilka sektorer går de mest talangfulla individerna, hur har detta förändrats över tiden, och vilka effekter har detta haft för produktivitet och innovationskraft?