Människan och fisken – etapp 2

Etapp 2 av projektet Människan och fisken. Västkustfisket och samhällsekonomin 1700–2015.