Ansökan om 10 miljoner kr för inrättande av ytterligare en forskningsprofessur i medicin