Bakterieproteiner till skada och nytta

Vi människor lever i nära relation med olika mikroorganismer och bakterier utgör kroppens vanligaste cellslag, en vuxen människa bär på 1-2 kg bakterier framförallt på huden och i tarmarna. Denna så kallade normalflora bidrar till ett normalt och friskt liv. Samtidigt kan utifrån kommande bakterier, men också medlemmar av normalfloran, ge upphov till sjukdom. Under mer än 30 år har vi upptäckt, renat och studerat bakteriella proteiner som på olika sätt interagerar med den mänskliga värd i vilken bakterierna lever. Många av dessa proteiner har isolerats från streptokocker, bakterier som kan förekomma i svalget och på huden utan att ge några sjukdomssymptom, men som också orsakar lindriga (halsfluss, rosfeber) och livshotande infektioner (blodförgiftning och djupa vävnadsinfektioner). I detta projekt vill vi undersöka hur några av de streptokockproteiner som vi har upptäckt kan bidra till svåra infektioner. Till dessa hör en grupp antikroppsbindande ytproteiner (medlemmar av den så kallade M-proteinfamiljen) och ett protein som bakterierna levererar till omgivningen (protein SIC). Vi vill också studera ett enzym (IdeS) som med en unik grad av specificitet klyver humana IgG-antikroppar, en aktivitet som gör det möjligt för bakterien att försvara sig mot vårt immunsystem. Det faktum att IdeS endast klyver IgG-antikroppar och inget annat protein, har å andra sidan öppnat en spännande möjlighet att behandla patienter med sjukdomsframkallande IgG-antikroppar med detta bakteriella enzym.