Havandeskapsförgiftning, Alzheimers och Skelleftesjukan - orsak & samband?

Amyloidos är resultatet av ett patologiskt fenomen där aggregerande proteiner deponeras i vävnad. Idag är 30 olika sjukdomar associerade till amyloidos, däribland Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Amyloida depositioner av plasmaproteinet transthyretin (TTR) är direkt kopplat till utveckling av familjär amyloidos med polyneuropati (FAP), en progressiv nervsjukdom som i Sverige även är känd under namnet Skelleftesjukan. Havandeskapsförgiftning är en allvarlig komplikation som drabbar 5-8% av alla graviditeter och är en av de vanligaste dödsorsakerna hos foster. Orsaken till havandskapsförgiftning har fram tills idag varit okänd. Inom kort publicerar dock vi resultat som beskriver hur aggregat av TTR med stor sannolikhet är den direkta orsaken till sjukdomen. Detta är ett genombrott på många sätt där paralleller mellan de olika sjukdomarna nu kan göras. FAP är en av de få amyloidoser som idag kliniskt kan behandlas och ett läkemedel och möjligheten att behandla havandeskapsförgiftning enligt samma princip är en mycket intressant fråga. Resultaten pekar intressant nog även på att transthyretin eventuellt har ytterligare en funktion i kroppen där en koppling kan göras till utveckling av Alzheimers sjukdom. Sammantaget innebär dessa rön, förutom en ökad grundläggande förståelse för dessa sjukdomar, möjligheter till utveckling av nya behandlingar.