Mikrobiell exponering, immunologisk mognad och allergiutveckling hos barn

Den första tiden i livet är central för hur vårt immunförsvar mognar och balanseras. Många faktorer kan påverka detta, bland annat hur och när vi exponeras för olika mikroorganismer. En förändrad exponering för olika mikrober anses vara en orsak till den senaste tidens markanta ökning av olika inflammatoriska sjukdomar. Exempelvis har allergier hos barn ökat kraftigt och är idag ett globalt hälsoproblem. Vår forskning har tidigare visat på ett tydligt samband mellan förekomst av laktobaciller i den mycket tidiga tarmfloran, respektive tidig infektion med två mycket vanligt förekommande herpesvirus och minskad risk för allergiutveckling. Vi har också kunnat påvisa att dessa typer av tidig mikrobiell stimulering påverkar immunsystemet på ett sätt som delvis kan förklara den ”allergiskyddande” effekten. Här vill vi gå vidare och i detalj studera interaktioner mellan dessa mikroorganismer och immunsystemet i olika åldrar samt undersöka hur det relaterar till allergiutveckling. I projektet får vi information om grundläggande immunologiska processer under barnaåren samt kring hur olika typer av mikroorganismer kan påverka barns immunologiska profil och allergiutveckling. Studierna är av experimentell natur men har en stark klinisk förankring. I våra studier använder vi oss av cellinjer, djurmodeller och experimentella system samt material från en mycket väl karaktäriserad allergikohort, där vi kan korrelera alla fynd till kliniska parametrar och allergistatus upp till 10 års ålder.