New strategies to prevent vascular leak in acute inflammation

Blodförgiftning (sepsis) är en fruktad komplikation av bakteriella infektioner som trots avancerad intensivvård kan leda till cirkulatorisk kollaps och organsvikt med hög dödlighet. Ökad förekomst av antibiotikaresistens bidrar till svårigheter att framgångsrikt behandla dessa tillstånd. En väsentlig komponent i sjukdomsutvecklingen är skada på lungans blodkärl med utträde av blodplasma i lungvävnaden som följd. Lungskadan beror i huvudsak på aktivering av vita blodkroppar, särskilt neutrofila granulocyter. Vi har visat att proteiner som frisätts från lagringsblåsor i granulocyterna (bl.a HBP/azurocidin) starkt medverkar till nedsättning av blodkärlens barriärfunktion vid inflammation. Forskningsprogrammet syftar till att ytterligare klarlägga mekanismer för vita blodkroppars inverkan på blodkärlens integritet vid inflammatoriska sjukdomstillstånd inklusive sepsis. Särskilt avses att utreda nya möjligheter att terapeutiskt motverka granulae-proteiners skadliga aktivitet vid akut systemisk inflammation. Genom programmet kommer vi förhoppningsvis att kunna fastställa en helt ny angreppspunkt för behandling av komplikationer vid svåra infektionstillstånd vilket kan leda till utveckling av unika läkemedel inom detta område.