ROR1 - ny tyrosinkinasreceptor för målsökande behandling vid tumörsjukdomar

Kronisk lymfatisk leukemi (CLL) uttrycker tyrosinkinasreceptorn ROR1 liksom till exempel bukspottkörtelcancer och lungcancer. ROR1 finns ej i normala vuxna celler. ROR1 är väsentlig för cancercellers överlevnad och ökar i uttryck med sjukdomens aggressivitet. Antikroppar har producerats mot ROR1, som specifikt dödar leukemiceller och pankreascancer celler. Dessa antikroppar dödar bättre leukemiceller än rituximab och ofatumumab, antikroppar som är standardbehandling vid CLL. Våra antikroppar kan eliminera leukemiceller i en djurmodell. Vi har också producerat små kemiska molekyler, tyrosinkinashämmare (TKI), som specifikt känner igen ROR1 och dödar tumörceller. Dessa droger har annan verkningsmekanism är antikroppar. Vi har genererat ROR1 TKI, som kan döda leukemiceller mer specifikt och effektivt än fludarabin. De dödar 60 gånger fler leukemiceller än normala vita blodkroppar. Dessa ROR TKI dödar också leukemiceller som är resistenta mot fludarabin. ROR1 TKI dödar pankreascancer celler bättre än gemcitabin. Molekylerna har lovande farmakologiska egenskaper. Målsättningen är nu att genomföra behandlingsförsök i djurmodeller för att ta fram ROR kandidater för kliniska behandlingsförsök i patienter. CLL är en icke botbar sjukdom och vid lungcancer och bukspottkörtelcancer är dagens behandlingsalternativ dåliga. Det finns stort behov av att ta fram nya terapier. ROR1 är en lovande struktur för att kunna utveckla nya målsökande behandlingar mot små bieffekter på normala celler.