Astrocyters roll för spridning av amyloid-beta patologi

Det övergripande målet med projektet är att är att undersöka hur hjärnans stödjeceller, astrocyterna, bidrar till Alzheimers sjukdom och hur vi kan påverka dem med olika behandlingar. Intressanta resultat från vår tidigare forskning visar att astrocyter påverkar processer som kan leda till spridning av sjukdomen i hjärnan. Genom denna nya infallsvinkel hoppas vi kunna identifiera framtida behandlingsstrategier för Alzheimers sjukdom.

Mer specifikt kommer vi att:

  1. Undersöka på vilket sätt astrocyterna bidrar till spridning av patologin vid Alzheimers sjukdom.
  2. Identifiera strategier för att öka astrocyternas nedbrytning av amyloid-beta och därmed begränsa spridningen av sjukdomen.
  3. Studera hur astrocyterna är inblandade i den omfattande nervcellsdöden i hjärnan vid Alzheimers sjukdom.

För att studera astrocyters roll för spridning av patologin vid av Alzheimers sjukdom kommer vi i första hand att använda cellkulturer från mus och människa, men vi kommer även att utföra kompletterande djurstudier och analysera patientvävnad. I dagsläget finns ingen läkemedelsbehandling tillgänglig för att hindra nervcellsdöden vid Alzheimers sjukdom eller begränsa spridningen av sjukdomen i hjärnan. Våra resultat kommer att bidra med viktig kunskap om astrocyters roll vid Alzheimers sjukdom och på så sätt främja utvecklingen av nya behandlingsmetoder.