Akupunktur - ett terapeutiskt hjälpmedel mot muntorrhet vid Sjögrens syndrom. Positiva sidoeffekter på trötthet och ögontorrhet. En klinisk studie