Den glömda konsumtionen. Den svenska auktionsverksamheten under 1700- och 1800-talet