Det edsvurna samhället: Ederna i Sverige ca 1500-1850