Seminarium om samspelet mellan dömande verksamhet och psykologi