Arkitekter och fasader i Göteborg - ett arkitekturhistoriskt forskningsprojekt

Projektet är en utveckling och omarbetning av boken Fasader i Göteborg (1996) där fotografen Hans Hammarskiölds svartvita bilder dominerade. Gunilla L. Bjur utvidgar den nya boken med femton års arkitekturhistorisk forskning om i Göteborg verksamma arkitekter, som presenteras i bild och text med kortbiografier. De var verksamma under den period då Göteborg transformerades till industristad. Boken beskriver Göteborgs byggnadskonst från industrialismens genombrott till cirka 1920. Att betrakta en fasad kan vara lika utmanande som att möta en okänd människas ansikte. Vid ett hastigt möte kan fasaden verka likgiltig, lockande eller frånstötande. En detalj kan hejda blicken och skapa nyfikenhet. Fasader bildar skärm till livet bakom. Man upplever, agerar och tänker lika mycket mellan ytterväggarnas fasader som i rummen innanför. Fotografen Krister Engström och arkitekten Gunilla Linde Bjur har tillsammans skildrat en epok i Göteborgs historia från artonhundratalets mitt till tiden efter sekelskiftet nittonhundra. Fotografens kameraöga förstärker nuet och skärper blicken för det som var och en kan betrakta. Arkitekten tolkar fasaderna, begrundar deras tillkomst och låter historiska kolleger och byggherrar träda fram. Göteborgs byggnader levandegörs på ett sätt som gör varje stadspromenad till en upptäcktsfärd.