Ås kloster

När Ås kloster stod på höjden av sin utveckling var det Hallands största tegelbyggnad och omfattade mellan 250 och 300 gårdar i norra Halland. Efter reformationen bröts kyrkan och övriga byggnader ner och materialet återanvändes på Varbergs fästning. År 2010 genomfördes en markradarundersökning då vi upptäckte klostret hittills okänt till både belägenhet och omfång. Sommaren 2011 gjordes en utgrävning som visade att murarna var i förvånansvärt gott skick och ett mycket fint stengolv grävdes fram. Kalkprover som kan datera murarnas ålder har tagits vid sommarens utgrävning och en uppföljning av detta vid kommande utgrävningar ger tillförlitliga och högintressanta upplysningar om Ås kloster. För att projektet skall bli bra behöver, förutom den vetenskapliga rapporten över utgrävningen i form av en antologi , det skriftliga källmaterialet lyftas fram. En granskning av det medeltida skriftliga källmaterialet behöver göras, alltså insamling av alla belägg för gårdar i de två omgivande häraderna och för alla klostrets egendomar (vilket inte är samma sak, eftersom klostret ägde gods på flera håll). Samma gårdar skall därefter granskas i det eftermedeltida kartmaterialet. Dessa granskningar ger underlag för t.ex. diskussioner om klostrets roll i den lokalAnslag Ekonomin.