Bronsålderns Europa och vidare

Bronsåldersforskningen har på senare tid varit i fokus i den internationella arkeologiska forskningen. Boken Bronze Age Europe and Beyond är en internationell publikation som samlar mycket av den nya kunskapen. Syftet är att i ett internationellt perspektiv sprida skandinavisk bronsåldersforskning. Dock innehåller publikationen författare från stora delar av Europa och USA. Ett flertal av författarna är de erkända specialisterna inom sitt område.