Bruket berättar

Dokumentärfilmsprojektet ”Bruket berättar” utgår ifrån det faktum att en över 350 år lång tradition av papperstillverkning i industriell skala tog slut i Mölndal vid Klippans konkurs år 2006. AB Papyrus, som startade 1895 och dess föregångare har haft en oerhört stor betydelse för Mölndal, Västsverige och hela Sverige. Papperstillverkningen i Mölndal har dock anor från 1600-talet och vi kommer även att visa upp lite av denna historia. Projektet vill spegla både den tekniska och sociala delen av Papyrus verksamhet i Mölndal. Tonvikten ligger dock på djupintervjuer med människor som har arbetat vid bruket, både tjänstemän och arbetare. Både kvinnor och män, även om kvinnorna var få. Många började tidigt och jobbade hela sitt liv vid bruket. En del så länge som över 50 år. Det fanns en ”bruksanda” som är viktig att få fram i filmen. Projektet vill visa framför allt den yngre generationen hur ett industriarbete och livet kring detta kunde se ut i svunna tider, men ändå inte för så länge sedan. Det är bara ett par generationer bort. Tanken är att det skall bli två filmer. En längre på max 1 timme för TV-sändning och DVD-distribution och en kortare på ca 5-8 minuter, lämplig för t.ex. utställningar och webb-visning.