Den förste och den siste. Karl XIII:s biografi

Karl XIII är en av den svenska historiens mest intressanta politiska personligheter. Verksam under de turbulenta åren kring 1800, präglade av franska revolutionen och napoleonkrigen, upplysningen och romantiken var han som det verkar sliten mellan lojaliteten mot sin furstliga börd och de nya frihetsidealen. Samtidigt var han en djupt troende kristen med läggning för det mystiska och drivande i omdaningen, eller kanske rättare nyskapandet, av den svenska frimurarorden. Mot slutet av livet blev han – den siste gustavianen – Sveriges första konstitutionella monark enligt den nya grundlagen från 1809. Trots att Karl XIII under hela sitt liv var verksam i maktens centrum, under en av de mest omvälvande perioderna av Sveriges historia – en period som bland annat innefattar tre statskupper, ett kungamord, en kungaavsätting och lynchningen av statens högste tjänsteman 1810, liksom fyra omvälvande krigsföretag – har han aldrig tidigare blivit biograferad i sin helhet. En biografi skulle alltså fylla en funktion och ett hål i svensk historieskrivning.