Den generativa formgivningsprocessen - grundläggande forskning om bildandet av ett formspråk

Vad är signifikant för god form? Hur uppnås god form? Vilka faktorer är det som utgör en vacker produktform? Dessa grundläggande frågeställningar har berört människor sedan den grekiska antiken. God form tilltalar människor på ett estetiskt plan. En medvetenhet om detta har gjort produktdesign till ett av de viktigaste verktygen för marknadsföring idag. Det är därför av stor vikt att ha kännedom om formdesignprocessen och formkvalité. Projektet beforskar formutveckling och formskapande med estetiska aspekterna i fokus. Målet är att beskriva och samla kunskap om den mentala processen att arbeta med formgestaltning samt att utveckla ett designverktyg för att stödja en strukturell och kreativ formutvecklingsprocess. Syftet är också att ta fram nya begrepp för att kunna tala om god form. Utifrån hypotesen att metodik skapar kreativitet vill man förstå hur formgivningen går till inklusive att undersöka tredimensionella ritningarnas och bildernas roll för formutveckling och som kommunikationsinstrument, utforska huruvida det är möjligt att systematisera ett kreativt skapande och undersöka hur olika designverktyg påverkar formgenereringen i en designprocess. Forskningsresultaten förväntas bidra med faktiska lösningar så att befintlig formgivningsmetodik kan effektiviseras samt leda fram till ny metodik för skapandeprocessen.