Den heliga pilgrimsvägen

Skara stiftshistoriska sällskap har utgivit värdefull litteratur rörande Skara stifts och svensk kyrkohistoria. Nämnas kan Vår Frus tider och Äldre Västgötalagen. Nu planeras en utgåva av Lars Skyttes bok Peregrinatio sancta i svensk övers. från latinet. Boken är tryckt i Rom 1658 och ytterst sällsynt. Lars Skytte, 1610-1696, var född i Nyköping. Fadern (adlad 1619) blir med tiden ståthållare över Uppsala län. Farbroder var den kände Johan Skytte, riksråd och universitetskansler. Familjen hade nära kontakt med kungafamiljen. Efter studier och ett flertal utländska studieresor blir Skytte svensk ambassadör i Portugal år 1641 men lämnar redan 1647 sitt diplomatiska uppdrag, konverterar till katolska kyrkan och blir franciskan. Efter teologiska studier prästvigs han inom orden för att ägna sig åt författarskap och undervisning. År 1653, kallas han till Rom, dit drottning Kristina efter abdikationen anlänt 1655 och till henne dedikerade han sin bok Peregrinatio sancta, den heliga pilgrimsvägen. I denna redogör han för sitt tänkande och val av livsväg. Boken är inte tidigare översatt. Resterande del av livet vistas Skytte i Rom. Under en period tjänstgör han som rådgivare/själasörjare åt Kristina. Han fortsätter sitt teologiska författarskap och undervisar i teologi inom franciskanorden.