Den Svenska Cypernexpeditionen vid Hala Sultan Tekke: interkulturella förbindelser under den sena bronsåldern

Projektet är en fortsättning av den traditionstyngda ”Svenska Cypernexpeditionen” som startade på 1920-talet. Målet med utgrävningen av den stora bronsåldersstaden Hala Sultan Tekke (Larnaka) är att studera interkulturella förbindelser och absolut kronologi under sena bronsåldern (ca 1600-1100 f.Kr.). Under denna period som betecknas som den första ”internationella” perioden blomstrade de mykenska (Grekland, Troja) och minoiska (Kreta) kulturerna och den berömda 18:e dynastin i Egypten. Den då mycket populära cypriska keramik är idag arkeologins viktigaste verktyg för att synkronisera talrika kulturer: man har hittat cyprisk keramik från Italien i väster till Mesopotamien i öster, och från Anatolien i norr till Egypten/Sudan i söder. Expeditionen har under åren 2010 och 2011 med hjälp av georadar funnit och delvis frilagt ett stort byggnadskomplex med bostäder och verkstäder från perioden 1300-1150 f.Kr. (kol 14-daterat). Ett tempel upptäcktes under grävningens sista vecka. Fyndrikedomen är enastående: kompletta kärl, verktyg, smycken och vapen samt importer från Grekland, Levanten och Egypten, en stenfigurin av en gud, ett cylindersigill med religiösa motiv av hematit och ett stort komplett kärl med motiv på hög konstnärlig nivå. Fynden kommer att användas för kulturell synkronisering och de fortsatta utgrävningarna kommer att koncentreras till det nyupptäckta templet.