Digitalisering av Särö Kulturarv - från databas till virtuellt museum

Syftet med projektet är att utveckla Särö Kulturarvs databas så att den uppfyller högt ställda krav från allmänhet och forskare avseende kvalitet och tillgänglighet. Databasen skall bidra till att skapa underlag för förståelse av händelser och sammanhang från en dynamisk period av Sveriges ekonomiska och sociala utveckling, åren 1850-1950. Vår ambition är att erbjuda ett högklassigt virtuellt museum. Särö ligger i norra Halland, två mil söder om Göteborg. Under perioden 1850-1950 en välkänd badortsmiljö som kom att bli mötesplats för ledande svenska förtagare, politiker och konstnärer liksom för kungahuset. Kulturarvet från denna tid finns dokumenterat i en omfattande, men spridd, samling bilder, skrifter och målningar. Under senare år har Särö belysts i ett par forskningsrapporter. Frågan om digitalisering av vårt kulturarv tillmäts ett allt större intresse på såväl nationell som internationell nivå. Bakom projektet står Stiftelsen Särö Kulturarv vars uppgift är att göra Särös kulturarv tillgängligt för allmänhet och forskare genom att spåra, dokumentera och genom ett digitalt museum synliggöra detta material. På ett aktivt uppsökande sätt och via ett omfattande nätverk lånas material in av Stiftelsen för digitalisering, ett material som till stora delar inte naturligt skulle finna vägen till de etablerade institutionerna. Sedan starten 2009 har mer än 3 000 bilder och dokument digitaliserats och lagts ut.