Eugène Jansson 150 årsjubileum i samband med utställning på prins Eugens Waldemarsudde "Blå skymning och nakna atleter"

Konstnären Eugène Jansson (1862–1915) var pionjär för det moderna måleriet, verksam under åren kring sekelskiftet 1900. Han bidrog till att föra ut det nordiska stämningsmåleriet till en uppskattande omvärld. Hans rykte som nyskapande konstnär inom genren har endast ökat i styrka under senare år. Hans målningar är en del av ett kulturarv som kommer att belysas i en stor utställning på Prins Eugens Waldemarsudde. Institutionen önskar att i samband med utställningen kunna ge ut en katalog men ny forskning författad av museets förste intendent Göran Söderlund och fil dr Patrik Steorn. Större verk om Eugène Janssons konstnärskap har publicerats 1920 och 1997. Museets avsikt är att lyfta fram Eugène Janssons konstnärskap i sin helhet med tonvikten lagd på de stämningsfulla Stockholmsbilderna, då Jansson kom att kallas ”Blåmålaren”, men även den sista perioden i hans skapande, som inledded 1905. Denna period kom att fokusera den nakna manskroppen och figurmåleri med Matrosbaler och Cirkusmotiv. Först 1907 vågade han träda fram med dessa arbeten i utställningssammanhang. Dessa målningar var troligen inte uppskattade av hans samtid men har under årens lopp vunnit desto större erkännande och förtjänar att få en utförlig presentation.