Förstudie/projektering avseende återuppbyggnad av orangeribyggnaden - Gunnebo åter till 1700-talet, etapp 3

Gunnebo Slott och Trädgårdar har för avsikt att fullfölja visionen om att återskapa lantegendomen Gunnebo enligt familjen Hall och Carl Wilhelm Carlbergs intentioner och ansträngningar. Viljan är att skapa en sammanhållen kulturhistorisk bebyggelsemiljö i vilken byggnader, trädgårdar, park och landskap bildar en helhet för djupare förståelse och upplevelser knutna till det sena 1700-talet. Ett viktigt ytterligare steg i denna riktning är att pröva möjligheten om att återuppbygga anläggningens orangeri: av sin samtid beundrat och ofta beskrivet som egendomens juvel. För helhetsförståelsen av det historiska Gunnebo är byggnaden såväl estetiskt som funktionellt av stor betydelse. Den första etappen av projektet omfattar forskningsbaserad förstudie som kommer ligga till grund för återuppbyggandet. Det arkitektoniskt fulländade orangeriet användes både för nytta och nöje. Praktiskt funktionellt som utrymme för vinterförvaring av familjen Halls vidsträckta innehav av exotiska fruktträd. Byggnaden nyttjades också för sällskapsliv, festligheter och som en förstklassig attraktion för tillresta gäster. År 1829 brann orangeribyggnaden ner efter en längre tids vanvård och förfall.